Trong tháng 7 xử lý gần 1.300 xe vi phạm giao thông qua dữ liệu giám sát hành trình

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có báo cáo về kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong tháng 07, xử lý 1.293 xe vi phạm.

Cụ thể, vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương trong tháng 7, trên toàn quốc có tổng số 445.583 lần vi phạm tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,22 lần/1.000km tăng 13,99% so với tháng 06.

Lũy kế đến hết tháng 07, trên cả nước có tổng số 1.425.562 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,179 lần/1.000km, tăng 115,66% so với cùng kỳ năm 2017.

Đồng thời, trên toàn quốc đã xử lý vi phạm đối với 1.293 xe. Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng đối với 897 xe, từ chối cấp phù hiệu 396 xe, nhắc nhở 2.886 xe.

Các sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 5.162 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 3.810 xe, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 08 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 1.344 xe, nhắc nhở 13.783 xe.

Để thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng bộ GTVT.

Ngoài ra, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ và vi phạm thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu. Đối với các trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu, sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có báo cáo giải trình cụ thể và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý…

Thế Anh

Source: nguoiduatin.vn